Languages:  English  Bulgarian  
Currencies:  

Защита на личните данни

Privacy statement

Информираме Ви, че фирмата ни е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани само за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. Ние поемаме задължението да обработваме, използваме и съхраняваме личните Ви данни, като гарантираме опазването им в тайна от трети лица.

Назад